[NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN] (NAZ)

http://www.darulkautsar.net ][ http://www.darulkautsar.net/studios/

Sahih al-Bukhari : Syarah Hadith – Kitab Iman – Sesi 43

Bab: Menyebarluaskan Salam Adalah Sebahagian Daripada Ajaran Islam

Mauana Muhd Asri Yusoff

Lembah Kelang

29-Jul-17

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1 – 00:12 – Matan dan terjemahan hadith

2 – 02:11 – Bab 20 : Menyebarluaskan salam adalah sebahagian daripada ajaran (Islam)

3 – 02:53 – Tentang iman yang dikemukakan oleh Imam Bukhari

4 – 14:32 – Iman boleh bertambah dan boleh berkurang

5 – 20:06 – Tajuk bab

6 – 29:29 – Kenapa Imam Bukhari buat tajuk ini

7 – 31:41 – Maksud menyebarluaskan salam

8 – 49:20 – Ammar bin Yaasir

9 – 59:49 – Berlaku adil terhadap dirinya sendiri

10 – 01:18:26 – Menyebarluaskan salam

11 – 01:32:20 – Berbelanja di jalan Allah meskipun dalam kesempitan

SESI SOAL JAWAB

1 – 01:46:28 – Soalan pertama

2 – 01:48:11 – Soalan kedua

3 – 01:51:11 – Sikap ahli hadith dengan aliran Deobandi

4 – 02:04:26 – Tabarruj ahli Deobandi

5 – 02:06:20 – Soalan kelima

6 – 02:07:35 – Soalan keenam

7 – 02:09:37 – Soalan ketujuh

8 – 02:11:47 – Soalan kelapan

9 – 02:13:00 – Soalan kesembilan

10 – 02:14:49 – Soalan kesepuluh

[NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN] (NAZ)

http://www.darulkautsar.net ][ http://www.darulkautsar.net/studios/

Sahih al-Bukhari : Syarah Hadith – Kitab Iman – Sesi 42

Bab: Apabila Islam Seseorang Itu Tidak Sebenar Ia Hanya Pada Ikutan Zahir Sahaja

Maulana Muhd Asri Yusoff

Lembah Kelang

20-Mei-17

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1 – 02:10 – Matan dan terjemahan hadith

2 – 09:01 – Sambungan syarah Bab 19 : Apabila Islam seseorang itu tidak sebenar, ia hanya pada ikutan zahir sahaja atau kerana takut dibunuh. Allah SWT berfirman : “Orang-orang Arab pendalaman berkata : Kami telah beriman. Katakanlah wahai Muhammad, kamu belum lagi beriman. Katakan sahaja, kami telah masuk Islam…”

3 – 09:23 – Sa’ad bin Abi Waqqas

4 – 26:36 – Amir bin Sa’ad

5 – 28:06 – Benarkah 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga?

6 – 35:26 – Sambungan Sa’ad bin Abi Waqqas

7 – 40:31 – Usamah bin Zaid

8 – 43:51 – Sambungan Sa’ad bin Abi Waqqas

9 – 55:48 – Sambungan syarah hadith

SESI SOAL JAWAB

1 – 01:20:02 – Tertidur semasa solat, boleh ke Qasar?

2 – 01:20:55 – Soalan kedua

3 – 01:21:53 – Berapa hari sebenarnya i’tikaf dalam bulan Ramadhan?

[NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN] (NAZ)

http://www.darulkautsar.net ][ http://www.darulkautsar.net/studios/

Sahih al-Bukhari : Syarah Hadith – Kitab Iman – Sesi 41

Bab: (Sambungan) Orang Yang Mengatakan Iman Itu Adalah Amalan

Maulana Muhd Asri Yusoff

Lembah Kelang

6-Mei-17

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1 – 00:21 – Matan dan terjemahan hadith

2 – 00:39 – Bab 18 : Orang yang mengatakan sesungguhnya iman itu amalan berpandukan firman Allah swt yang bermaksud : “Itulah syurga yang diberikan kepadamu sebagai bukti balasan kepada apa yang telah kamu amalkan atau kerjakan.”

3 – 02:47 – Syarah hadith

4 – 03:46 – Ibrahim bin Saad

5 – 10:53 – Said bin Musayyad

6 – 24:58 – Apakah amalan yang paling afdhal?

7 – 31:32 – Kenapakah Nabi SAW mendahulukan berjihad di jalan Allah berbanding menunaikan haji?

8 – 46:18 – Bab 19 : Apabila Islam seseorang itu tidak sebenar, ia hanya pada ikutan zahir sahaja atau kerana takut dibunuh. Allah SWT berfirman : “Orang-orang Arab pendalaman berkata : Kami telah beriman. Katakanlah wahai Muhammad, kamu belum lagi beriman. Katakan sahaja, kami telah masuk Islam…”

9 – 47:27 – Matan dan terjemahan hadith

10 – 53:22 – Tujuan Imam Bukhari kemukakan tajuk bab ini

11 – 01:03:35 – Makna Islam

SESI SOAL JAWAB

1 – 01:50:26 – Tujuh Fuqaha’ di Madinah

2 – 01:51:34 – Adakah mengerjakan umrah sekali sahaja ketika di Tanah Suci atau boleh dilakukan berkali-kali didalam satu masa?

3 – 01:56:20 – Ibrahim bin Saad suka menyanyi

4 – 02:00:35 – Pendapat Imam Bukhari tentang perempuan hamil @ tumpah darah digalakkan puasa,,,

5 – 02:00:57 – Ayat 185 surah al-Baqarah

6 – 02:02:23 – Soalan keenam

7 – 02:02:53 – Soalan ketujuh

8 – 02:03:24 – Soalan kelapan

9 – 02:04:27 – Bila sistem perhambaan di zaman Islam dilupuskan?

10 – 02:05:03 – Digalakkan pakai hamba..

11 – 02:05:17 – Soalan kesebelas

12 – 02:08:00 – Saidina Ali miliki hamba..

[NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN] (NAZ)

http://www.darulkautsar.net ][ http://www.darulkautsar.net/studios/

Sahih al-Bukhari : Syarah Hadith – Kitab Iman – Sesi 40

Bab: Orang Yang Mengatakan Iman Itu Adalah Amalan

Maulana Muhd Asri Yusoff

Lembah Kelang

22-Apr-17

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1 – 01:47 – Matan dan terjemahan hadith

Bab 18 : Orang yang mengatakan sesungguhnya iman itu amalan berpandukan firman Allah swt yang bermaksud : “Itulah syurga yang diberikan kepadamu sebagai bukti balasan kepada apa yang telah kamu amalkan atau kerjakan.”

2 – 07:26 – Apa yang dibuat oleh Imam Bukhari tentang setiap bab dalam Sahih Bukhari

3 – 10:25 – Penjelasan tentang tajuk bab oleh Imam Bukhari

4 – 20:51 – Imam Bukhari memulakan tajuk bab dengan ‘orang yang mengatakan’. Siapakah مَنْ ?

5 – 30:24 – Maksud اُورِسْتُمْ ?

6 – 46:48 – Anak Syah Waliyullah

7 – 54:10 – Persoalan yang timbul daripada ayat diatas

SESI SOAL JAWAB

1 – 01:44:27 – Soalan pertama

2 – 01:49:00 – Soalan kedua

3 – 01:50:37 – Soalan ketiga

[NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN] (NAZ)

http://www.darulkautsar.net ][ http://www.darulkautsar.net/studios/

Sahih al-Bukhari : Syarah Hadith – Kitab Iman -Sesi 39

Bab: (Sambungan) Jika Mereka Bertaubat, Mendirikan Solat Dan Memberikan Zakat Maka Biarkanlah Mereka

Maulana Muhd Asri Yusoff

Lembah Kelang

8-Apr-17

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1 – 00:56 – Matan dan terjemahan hadith

2 – 02:39 – Sambungan Bab 17 : Maka jika mereka bertaubat, mendirikan solat dan memberikan zakat, biarkanlah mereka

3 – 02:58 – Sambungan pembahagian kafir

4 – 05:20 – Kafir Zindiq

5 – 46:33 – Hukum memerangi orang yang meninggalkan sembahyang

6 – 01:02:45 – Kedudukan orang yang meninggalkan solat

7 – 01:23:30 – Pengajaran yang dapat diambil dari hadith

SESI SOAL JAWAB

1 – 01:28:00 – Soalan pertama

2 – 01:31:39 – Orang Syiah masuk neraka

3 – 01:33:09 – Kitab sejarah Imam Nawawi

4 – 01:33:49 – Soalan keempat

5 – 01:38:15 – Adakah proses Ihtihsan diterima?

6 – 01:39:36 – Jarak solat jama’

7 – 01:40:31 – Puasa ikut nabi

8 – 01:43:18 – Soalan kelapan

9 – 01:46:38 – Perang sesama Islam kafir?

[NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN] (NAZ)

http://www.darulkautsar.net ][ http://www.darulkautsar.net/studios/

Sahih al-Bukhari : Syarah Hadith – Kitab Iman – Sesi 38

Bab: (Sambungan) Jika Mereka Bertaubat, Mendirikan Solat Dan Memberikan Zakat Maka Biarkanlah Mereka

Maulana Muhd Asri Yusoff

Lembah Kelang

18-Mac-17

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1 – 01:07 – Matan dan terjemahan hadith

2 – 03:19 – Bab 17 : Maka jika mereka bertaubat, mendirikan solat dan memberikan zakat, biarkanlah mereka

3 – 03:52 – Kemusykilan yang timbul dari hadith 25

4 – 08:47 – Latar belakang hadith

5 – 21:08 – Umat Islam terpecah kepada 5 golongan ketika pemerintahan awal Saidina Abu Bakar

6 – 26:22 – Golongan yang tidak mahu bayar zakat

7 – 51:57 – Salah satu syarat untuk menjadi Khalifah

8 – 53:24 – Persoalan yang timbul

9 – 55:55 – Kafir Zinmi dan Kafir Mu’ahhid

10 – 58:09 – Makna “Aku diperintah memerangi orang-orang kafir sehingga mereka mengucap”. Kafir manakah yang dimaksudkan?

11 – 01:00:11 – Jawapan kepada persoalan yang timbul

12 – 01:16:26 – Kafir Zinmi dan Mu’ahhid

13 – 01:19:45 – Cara menentukan Kafir Zinmi yang sebenarnya mengikut konsep Islam

14 – 01:25:28 – Maklumat asas tentang Kafir Zinmi, Mu’ahhid dan Musta’mil di dalam Surah at-Taubah

SESI SOAL JAWAB

1 – 01:26:09 – Peperangan pertama yang dipimpin oleh Saidina Abu Bakar selepas Nabi s.a.w. wafat

2 – 01:26:55 – Pembahagian zakat tanpa melalui pemerintah, melaui baitul mal

3 – 01:30:44 – Zakat fitrah

4 – 01:31:32 – Zakat pendapatan dalam amwal zahirah atau amwal bathinah?

5 – 01:32:43 – Boleh ke ambil zakat untuk cantikkan surau sekolah?

6 – 01:33:35 – Asbabul nuzul hadith

[NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN] (NAZ)

http://www.darulkautsar.net ][ http://www.darulkautsar.net/studios/

Sahih al-Bukhari : Syarah Hadith – Kitab Iman – Sesi 37

Bab: Jika Mereka Bertaubat, Mendirikan Solat Dan Memberikan Zakat Maka Biarkanlah Mereka

Maulana Muhd Asri Yusoff

Lembah Kelang

3-Mac-17

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1 – 00:38 – Matan dan terjemahan hadith

2 – 03:53 – Bab 17 : Maka jika mereka bertaubat, mendirikan solat dan memberikan zakat, biarkanlah mereka

3 – 05:06 – Perbincangan tentang tajuk bab

4 – 53:39 – Maksud Imam Bukhari buat tajuk bab

5 – 01:00:46 – Syarah hadith

6 – 01:01:01 – Maksud Nabi kata “Aku diperintah”

7 – 01:11:49 – Kafir Harbi

8 – 01:16:09 – Maksud mendirikan solat

9 – 01:40:40 – Antara hadith yang membuktikan orang yang meninggalkan solat itu tidak kafir dan murtad

SESI SOAL JAWAB

1 – 01:50:41 – Solat jama’

2 – 01:51:31 – Adakah golongan Murjiah sesat semasa zaman Imam Bukhari atau sebelum?

3 – 01:52:26 – Orang yang tak buat perkara ini akan masuk neraka

4 – 01:58:41 – Tentang Ali dan sahabat yang nak kumpul al-Quran…

5 – 02:01:19 – Adakah Murjiah termasuk dalam golongan anti hadith?

6 – 02:01:57 – Seksa kubur

[NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN] (NAZ)

http://www.darulkautsar.net ][ http://www.darulkautsar.net/studios/

Sahih al-Bukhari : Syarah Hadith – Kitab Iman – Sesi 36

Bab: (Sambungan) Perbezaan (Lebih Atau Kurangnya) Ahli Iman Itu Terletak Pada Amalan-amalannya

Maulana Muhd Asri Yusoff

Lembah Kelang

18–Feb-17

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1 – 02:57 – Sambungan Bab 15 : Peerbezaan (lebih atau kurangnya) ahli iman itu terletak pada amalan -amalannya

2 – 03:43 – Matan dan terjemahan hadith

3 – 09:14 – Latar belakang tajuk bab 15 yang dibuat oleh Imam Bukhari

4 – 24:16 – Syarah hadith 23

5 – 42:48 – Matan dan terjemahan hadith

6 – 44:19 – Bab 16 : Malu adalah sebahagian daripada iman

7 – 01:07:18 – Syarah hadith

8 – 01:24:38 – Pembahagian malu

9 – 01:35:49 – Pentingnya sifat malu terhadap mu’min

SESI SOAL JAWAB

1 – 01:39:12 – Kirim Fatihah kepada keluarga si mati

2 – 01:47:23 – Soal jawab dalam majlis

3 – 01:49:37 – ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ . apakah yang dimaksudkan dengan الكتاب itu? al-Quran sahaja atau termasuk kitab-kitab samawi yang lain?

4 – 01:52:35 – Tahnik

5 – 01:56:28 – Murjiah

6 – 01:58:56 – Soalan 6

7 – 01:59:37 – Soalan 7

8 – 02:01:47 – Amalan dalam majlis agama

 

[NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN] (NAZ)

http://www.darulkautsar.net ][ http://www.darulkautsar.net/studios/

Sahih al-Bukhari : Syarah Hadith – Kitab Iman – Sesi 35

Bab: Perbezaan (Lebih Atau Kurangnya) Ahlii Iman Itu Terletak Pada Amalan-amalannya

Maulana Muhd Asri Yusoff

Lembah Kelang

4–Feb-17

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1 – 00:41 – Sambungan Bab 15 : Peerbezaan (lebih atau kurangnya) ahli iman itu terletak pada amalan -amalannya

2 – 01:20 – Matan dan terjemahan hadith

3 – 07:54 – Syarah hadith 22

4 – 08:07 – Syak Imam Malik tentang “al-haya”

5 – 18:38 – Tujuan bawa riwayat mutabaah

6 – 20:22 – Maksud Imam Bukhari pilih riwayat Imam Malik

7 – 24:52 – Perkara yang dapat diketahui melalui syak Imam Malik

8 – 51:57 – Syarah hadith 23

9 – 52:15 – Peringatan sebelum hadith ini dibincangkan

10 – 01:00:36 – Soleh bin Kaisan al-Madani

11 – 01:03:36 – Mimpi para nabi

12 – 01:12:53 – Beberapa jawapan yang dikemukakan oleh ulama berkenaan kemusykilan yang timbul dari hadith ini

SESI SOAL JAWAB

1 – 01:39:03 – Nota 257

2 – 01:44:16 – Soalan 2

[NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN] (NAZ)

http://www.darulkautsar.net ][ http://www.darulkautsar.net/studios/

Sahih al-Bukhari : Syarah Hadith – Kitab Iman – Sesi 34

Bab: Perbezaan (Lebih Atau Kurangnya) Ahlii Iman Itu Terletak Pada Amalan-amalannya

Maulana Muhd Asri Yusoff

Lembah Kelang

21–Jan-17

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1 – 00:39 – Matan dan terjemahan hadith

2 – 08:45 – Bab 15 : Peerbezaan (lebih atau kurangnya) ahli iman itu terletak pada amalan -amalannya

3 – 08:52 – Perbincangan tentang “بَاب”

4 – 19:20 – Perbincangan tentang tajuk bab

5 – 01:01:34 – Kemusykilan : Kenapakah Imam Bukhari lebih utamakan riwayat Imam Malik sebagai riwayat asasnya?

6 – 01:16:55 – Syarah hadith

SESI SOAL JAWAB

1 – 01:45:58 – Masuk syurga kerana amalan

2 – 01:47:29 – Nota 174

3 – 01:49:48 – Hidup kita ikut skrip, sudah ditentukan

4 – 01:50:30 – Iman mukawwil

5 – 01:51:46 – Ayat surah al-zalzalah

6 – 01:53:15 – Pahala solat sunat

7 – 01:55:55 – Baca fatihah dalam solat jemaah

8 – 02:02:51 – Perlu atau tidak baca fatihah kalau imam berhenti lama?

9 – 02:04:52 – Kedudukan makmum bagi orang yang solat seorang

10 – 02:08:05 – Soalan 10

11 – 02:11:13 – “Janganlah kamu mengahwini mereka, jangan makan bersama mereka” hadith al-Muttaqin, Adakah ianya terdapat dalam Sunan Sittah?

12 – 02:12:14 – tentang kenajisan khinzir, ada yang berpendapat ianya tidak najis tetapi haram dimakan