Breaking News
Home / darulkautsar.net

darulkautsar.net

Sesi 14 – Mardud Dengan Sebab Gugur Perawi Dari Sanad, Al-Mu’allaq, Al-Mursal

Ust Mohd Hanief Awang Yahaya, 16-Ogos-15     Perbahasan Kedua: Mardud Dengan Sebab Gugur Perawi Dari Sanad Maksud gugur dari sanad ialah terputus rantaian perawi dengan sebab gugur seorang perawi dari sanad, secara sengaja ataupun tidak, yang dilakukan oleh sebahagian perawi, sama ada dari awal sanad, pertengahan ataupun akhir, sama ada secara jelas atau tersembunyi. Bahagian-Bahagian Gugur Berdasarkan kepada jelasnya …

Read More »

Sesi 13 – (sambungan) Nasikh Al-Hadith Wa Mansuukhuh, Khabar Mardud Dan Sebab-sebab Penolakannya, Al-Da’if

Ust Mohd Hanief Awang Yahaya – 09 Ogos 15     Bagaimana Hadis Nasikh Dan Mansukh Diketahui? Hadis nasikh dan mansukh diketahui dengan salah satu daripada perkara-perkara berikut: Penjelasan Rasulullah s.a.w. seperti hadis Buraydah di dalam Sahih Muslim: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيارَةِ القُبُورِ فَزُورُوها فَإنَّها تُذَكِّرُ الآخِرَةَ  “Dahulu aku melarang kamu dari menziarahi kubur, maka ziarahilah kubur kerana ia mengingatkan …

Read More »

Sesi 12 – (Sambungan) Al-Muhkam Wa Al Mukhtalif Al-Hadith, Nasikh Al-Hadith Wa Mansuukhuh

Ust Mohd Hanief Awang Yahaya, 03-Ogos-15     Contoh Hadis Mukhtalif Hadis لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَة “Tidak ada jangkitan dan sial burung” yang dikeluarkan oleh Muslim dan hadis وَفِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنْ الْأَسَدِ “Larilah dari orang yang diserang kusta seperti anda lari dari singa” yang dikeluarkan oleh al-Bukhari. Kedua-dua hadis ini adalah sahih, namun pada zahirnya ada pertentangan …

Read More »

Sesi 11 – Sahih Li Ghayrih, Al-Hasan Li Ghayrih, Khabar Ahad Makbul Yang Mempunyai Sokongan, PERBAHASAN KEDUA: Klasifiaksi Khabar Maqbul Kepada Yang Diamalkan Dan Tidak Boleh Diamalkan, Al-Muhkam Wa Al Mukhtalif Al-Hadith

Ust Mohd Hanief Awang Yahaya, 14-Jun-15     AL-SAHIH LI GHAYRIH الصحيح لغيره Definisi Iaitu hadis hasan li dhatihi apabila diriwayatkan melalui jalan yang lain sepertinya atau lebih kuat darinya. Dinamakan sahih lighairih kerana kesahihan tidak datang dari sanad itu sendiri, tetapi hanya sahih apabila digabungkan dengan sanad lain dan ini boleh digambarkan dengan formula berikut: hasan li dhatihi + …

Read More »

Sesi 10 – (sambungan) Al-Hasan

Ust Mohd Hanief Awang Yahaya, 07-Jun-15     Maksud Kata-Kata Al-Tirmidhi Dan Lain-Lain: “Hadis Hasan sahih” Zahirnya, ungkapan ini mengelirukan, kerana hasan lebih rendah daripada darjah sahih. Bagaimana boleh dihimpunkan kedua-duanya sedangkan martabat kedua-duanya berbeza? Para ulama telah memberikan pelbagai jawapan kepada maksud ungkapan al-Tirmidhi ini. Jawapan yang paling baik ialah yang dikemukakan oleh al-Hafiz Ibn Hajar dan dipersetujui oleh …

Read More »

Sesi 9 – Al-Hasan

Ust Mohd Hanief Awang Yahaya – 31 Mei 15   AL-HASAN  الحَسَن Definisi Dari segi bahasa ia adalah sifat mushabbahah daripada al-husn الحُسْن yang bererti keindahan. Dari segi istilah pula ulama berbeza pendapat dalam memberikan definisi hadis hasan memandangkan ia berada di tengah-tengah antara sahih dan da’if. Sebahagian ulama mendefinisikan salah satu bahagiannya sahaja. Bagaimanapun penulis akan menyebutkan sebahagian daripada …

Read More »

Sesi 8 – (Sambungan) Al-Sahih, Riwayat Al-Bukhari Dan Muslim Yang Manakah Dihukumkan Sebagai Sahih?

Ust Mohd Hanief Awang Yahaya, 24 Mei 15   Riwayat Al-Bukhari Dan Muslim Yang Manakah Dihukumkan Sebagai Sahih? Kita telahpun mengetahui bahawa al-Bukhari dan Muslim tidak memasukkan di dalam kitab sahih mereka kecuali hadis sahih sahaja dan ummat Islam menerima dengan baik kitab mereka berdua. Hadis-hadis manakah yang dihukumkan sahih dan diterima oleh ummat? Jawapannya ialah hadis yang diriwayatkan dengan …

Read More »

Sesi 7 – (Sambungan) Al-Sahih

Ust Mohd Hanief Awang Yahaya, 17 Mei 15   Adakah diputuskan mana-mana sanad sebagai sanad yang paling sahih secara mutlak? Mengikut pendapat terpilih, tidak boleh diputuskan mana-mana sanad sebagai sanad yang paling sahih secara mutlak kerana perbezaan tingkatan kesahihan berdasarkan kepada kemungkinan sanad untuk memenuhi syarat sahih. Hadis yang memenuhi keperluan, maksimum kesemua syarat sahih adalah sangat jarang. Sepatutnya tidak …

Read More »

Sesi 6 – Klasifikasi Khabar Ahad Berdasarkan Kepada Kekuatan Dan Kelemahannya, Al-Khabar al-Maqbul, Al-Sahih

Ust Mohd Hanief Awang Yahaya, 10 May 15   FASAL KEDUA: Klasifikasi Khabar Ahad Berdasarkan Kepada Kekuatan Dan Kelemahannya Hadis ahad yang terdiri daripada mashhur, ‘aziz dan gharib terbahagi kepada dua : Maqbul iaitu hadis yang kebenaran penceritanya lebih kuat atau lebih mengatasi. Hukumnya, wajib berhujah dan beramal dengannya. Mardud iaitu hadis yang kebenaran penceritanya tidak kuat. Hukumnya ialah tidak …

Read More »

Sesi 5 – Al-Aziz, Hadis Gharib

Ust Mohd Hanief Awang Yahaya, 3 May 15     Al-‘Aziz العزيز Definisi Dari Segi Bahasa  Sifat mushabbahah daripada ‘azza ya’izzu عزّ يعِزّiaitu sedikit dan jarang atau daripada ‘azza ya’azzu عزّ يعَزّkuat dan bersangatan. Dinamakan demikian sama ada kewujudannya yang sedikit dan jarang ataupun kerana kekuatannya kerana ia datang dari tariq (jalan sanad) yang lain. Dari Segi Istilah  Hadis yang …

Read More »